การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

การสร้างรายได้และโฆษณา

การบ่อนทำลายคืออะไร และจะป้องกันได้อย่างไร

เราทราบดีว่าบุคคลที่สามอาจสร้างกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องกับโฆษณาของคุณโดยที่คุณไม่รู้หรือไม่อนุญาต การกระทำนี้อาจทำได้ในสองวิธี ได้แก่

  • ด้วยตนเอง: บุคคลนั้นสร้างกิจกรรมดังกล่าวด้วยตนเอง หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น
  • กระทำโดยอัตโนมัติ: บุคคลนั้นใช้กระบวนการอัตโนมัติบางอย่าง เช่น โปรแกรมบอตคลิก

เนื่องจากกิจกรรมประเภทนี้ไม่ได้แสดงถึงความสนใจในโฆษณาของผู้ใช้อย่างแท้จริง เราจึงพัฒนาระบบตรวจจับของเราอยู่เสมอ เพื่อระบุรูปแบบเหล่านี้และกรองเป็นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

แต่ท้ายที่สุดแล้ว ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมในโฆษณาของตนนั้นถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านเคล็ดลับในการป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องของเรา นอกจากนี้คุณยังแจ้งให้เราทราบเมื่อพบเหตุการณ์ที่เป็นการก่อกวนได้

หากบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานเนื่องจากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง และคุณเชื่อว่าเป็นการบ่อนทำลาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกปิด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก