Co to jest sabotaż i jak mu zapobiegać

Zdajemy sobie sprawę, że osoba trzecia może wykonywać bez Twojej wiedzy i pozwolenia nieprawidłowe działania dotyczące Twoich reklam. Może się to odbywać na dwa sposoby:

  • Ręcznie – osoba wykonuje działania samodzielnie lub zachęca do nich inne osoby.
  • Automatycznie – osoba używa zautomatyzowanego procesu, takiego jak bot generujący kliknięcia.

Ponieważ tego rodzaju aktywność nie odzwierciedla rzeczywistego zainteresowania widzów reklamami, nieustannie usprawniamy nasze systemy wykrywania w celu identyfikacji tych wzorców i filtrowania ich jako nieprawidłowych. Dowiedz się więcej o tym, jak Google zapobiega nieprawidłowej aktywności.

Jednak ostatecznie to wydawca odpowiada za zapewnienie prawidłowości działań dotyczących jego reklam. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi zapobiegania nieprawidłowym działaniom. Możesz również powiadamiać nas o przypadkach sabotażu.

Jeśli Twoje konto zostało wyłączone z powodu nieprawidłowej aktywności i uważasz, że stało się to w wyniku sabotażu, zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi wyłączonych kont.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem