Hoạt động kiếm tiền và quảng cáo

Mẹo để tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn

Trong Search Console của Google, bạn có thể tìm thấy một số chiến lược tốt nhất có thể sử dụng để đưa người dùng đến trang web và cải thiện mức hiển thị của các trang của bạn. Chúng tôi đã nêu bật năm cách mà bạn có thể tận dụng các công cụ dưới đây để cải thiện mức hiển thị của nội dung bạn đã nỗ lực làm việc để tạo ra.

1. Gửi tất cả trang của bạn đến chỉ mục Google - miễn phí.

Bằng cách sử dụng Google Search Console để gửi URL, bạn sẽ giúp trình thu thập dữ liệu web của Google thu thập dữ liệu trang web của bạn đầy đủ và hiệu quả hơn. Search Console cho phép bạn gửi tất cả các trang của mình đến chỉ mục của Google. Điều đó đặc biệt hữu ích cho việc đảm bảo rằng chúng tôi biết về tất cả các URL được tạo động hoặc các trang không được liên kết đầy đủ đến trên trang web của bạn. Nhưng xin lưu ý: việc gửi một trang đến chỉ mục sẽ không đảm bảo trang này sẽ được bao gồm hay ảnh hưởng đến PageRank của bạn và không phải là sự thay thế cho việc tạo nội dung hấp dẫn và hữu ích.

2. Tìm hiểu cách Google nhìn thấy trang web của bạn.

Sau khi bạn đã bảo đảm chúng tôi có quyền truy cập vào trang web của mình, bạn có thể xem những từ phổ biến được sử dụng để liên kết đến các trang của bạn và được Google nhìn thấy. Điều này cho phép bạn xem các xu hướng trong nội dung trang web của bạn và có thể giúp bạn xác định lý do bạn có thể xếp hạng cho những từ khóa cụ thể. Bạn cũng có thể xem trang nào có PageRank cao nhất theo tháng. Một số chủ sở hữu trang web ngạc nhiên khi thấy rằng trang này không phải lúc nào cũng là trang chủ. Nếu trang nội bộ có PageRank trang cao nhất, bạn có thể cân nhắc dành thêm gian vào việc tối ưu hóa quảng cáo ở đó.

3. Chẩn đoán vấn đề tiềm năng.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu và tại sao chúng tôi gặp phải sự cố khi truy cập vào trang web hay các trang cụ thể của bạn. Nếu chúng tôi không thể thu thập thông tin một trang, chúng tôi không thể lập chỉ mục trang đó. Do đó, việc khắc phục mọi lỗi chúng tôi liệt kê có thể giúp cải thiện mức độ phù hợp tổng thể của bạn. Nếu công cụ Chẩn đoán trang web cho thấy rằng bạn đang chặn các trang từ MediaPartners-Google (trình thu thập thông tin của AdSense), bạn có thể sử dụng công cụ phân tích robots.txt của Google Search Console để kiểm tra thay đổi của tệp đó và đảm bảo những thay đổi này cho phép truy cập. Bạn cũng có thể thấy những trang mà bạn đang chặn từ bot Google khác -- điều này cho phép bạn thử nghiệm với thay đổi để xem chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thu thập thông tin trên trang web của bạn.

5. Tìm ra những truy vấn nào thu hút lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Bằng cách sử dụng Google Search Console, hãy tìm hiểu xem truy vấn nào của Google đã tạo ra tỷ lệ nhấp cho trang web của bạn và vị trí của bạn trong kết quả tìm kiếm cho truy vấn đó. Bạn cũng có thể xem dữ liệu cho từng thuộc tính cũng như các quốc gia riêng lẻ. Ví dụ: bạn có thể thấy truy vấn từ người dùng từ tìm kiếm Google Images tại Hoa Kỳ đã trả lại trang web của bạn trong kết quả. Bạn sẽ chỉ thấy thuộc tính và quốc gia mà trang web của bạn có dữ liệu.

6. Được bao gồm lại.

Nếu trang web của bạn đã biến mất khỏi kết quả tìm kiếm, hãy đọc kỹ Nguyên tắc về chất lượng của Google, sau đó khắc phục mọi vấn đề trên trang web của bạn yêu cầu bao gồm lại từ tài khoản Google Search Console của bạn. Xin lưu ý rằng biểu mẫu yêu cầu bao gồm lại chỉ có sẵn cho những người sử dụng Google Search Console.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố