การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

การสร้างรายได้และโฆษณา

การแบ่งรายได้จากโฆษณา AdSense ไปยังพันธมิตรบุคคลที่สาม

ดังที่ได้ระบุใน ข้อกำหนดในการให้บริการ ของ AdSense ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งรายได้จากบัญชี AdSense ของตนให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Google ให้ทำเช่นนั้นได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถทำได้:

  • บัญชีที่แสดงโฆษณาของตนในไซต์แล้วแบ่งรายได้ให้กับไซต์นั้น ซึ่งบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินงาน
  • บัญชีที่มีโปรแกรม Affiliate หรือโปรแกรมพันธมิตรที่แบ่งสัดส่วนของรายได้ AdSense ให้กับพันธมิตรบุคคลที่สามของตน
  • บัญชีที่แบ่งรายได้กับพันธมิตรบุคคลที่สามสำหรับการชำระเงินค่าบริการ การสร้างการเข้าชม การแสดงโฆษณา เป็นต้น

มีความเสี่ยงหลายประการเมื่อพันธมิตรแบ่งรายได้ที่ได้รับจากบัญชี AdSense ของตนให้กับบุคคลที่สาม ข้อแรกและสำคัญที่สุดคือ เราอาจเห็นกิจกรรมการคลิกและการแสดงผลที่ไม่ถูกต้องในอัตราที่สูงขึ้นในบัญชีเหล่านี้ มากกว่าที่เห็นในบัญชีมาตรฐาน ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงไม่ค่อยอนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาแบ่งรายได้ AdSense ของตนให้กับพันธมิตรบุคคลที่สาม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก