Trong màn hình đầu tiên

"Trong màn hình đầu tiên" hoặc màn hình đầu của trang, đề cập đến phần của trang mà người dùng có thể thấy mà không cần cuộn xuống.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?