Betalingen

De contractentiteit is Google LLC

 

Als uw contractentiteit Google LLC is, hoeft u ons niet te factureren voor btw, in overeenstemming met de voorwaarden van uw overeenkomst met Google. Neem contact op met uw lokale belastingadviseur als u nog vragen heeft.

Als u echter van overheidswege verplicht bent om een btw-factuur te versturen, kunt u de factuur naar het onderstaande adres sturen. Houd er rekening mee dat we niet alle facturen verwerken.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA
Verenigde Staten

Ons btw-nummer (VAT) is EU372000041.

Hieronder vindt u meer informatie over het verstrekken van belastinggegevens aan Google.

Houdt Google belasting in?
Welk belastingformulier moet ik invullen?
Stuurt Google me een formulier 1099 of 1042-S?
En als ik geen belastingnummer heb?
Wat is een EIN en heb ik er een nodig?

Houdt Google belasting in?

We houden zelden Amerikaanse federale belasting in op betalingen voor Google AdSense. In de volgende gevallen zijn we mogelijk echter genoodzaakt om 30% in te houden voor uitgevers:

  • As u bronbelasting moet afdragen zoals wordt aangegeven op formulier W-9.
  • Als u vraag 10 op formulier W-8BEN niet invult met een overeenkomstnummer en 0%, en u geen TIN (Verenigde Staten) invult in gedeelte 1 vraag 6.
  • Als de belastinggegevens op uw belastingformulier niet blijken te kloppen of niet accuraat zijn.

Als er inkomsten op een betaling zijn ingehouden, komt dit omdat uit onze gegevens blijkt dat u op het moment van betaling verplicht was belasting te betalen. In dat geval wordt een regelitem voor ingehouden belasting weergegeven op de pagina Betalingen in uw account.

Als u denkt dat u niet verplicht bent belasting te betalen, updatet u de belastinggegevens in uw account. Zodra u uw gegevens heeft geüpdatet om aan te geven dat u geen belasting hoeft te betalen, houden we vanaf dat moment niet meer een deel van uw AdSense-inkomsten in.

Houd er wel rekening mee dat we eerder ingehouden belasting niet kunnen terugstorten. De belasting is rechtstreeks aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) betaald als betaling van Amerikaanse federale belasting (federal tax). Het bedrag kunt u terugvinden op formulier 1099 of 1042-S dat u het eerste kwartaal van volgend jaar ontvangt. Als u niet verplicht bent Amerikaanse federale belasting te betalen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de IRS om een teruggaveverzoek in te dienen.

Welk belastingformulier moet ik invullen?

Helaas kunnen we niet aangeven welk formulier op uw situatie van toepassing is. We kunnen u geen belastingadvies geven.

Er is in uw account echter een belastingwizard beschikbaar waarmee u het juiste formulier voor uw specifieke situatie kunt kiezen. U vindt deze wizard op de pagina Belastinggegevens. Als de wizard niet helpt, neemt u contact op met uw belastingadviseur of de belastingdienst. Als in uw land meer belastingverplichtingen bestaan, moet u wellicht contact opnemen met de belastingdienst in uw eigen land voor deze informatie.

Niet alle uitgevers zijn verplicht hun belastinggegevens door te geven aan Google. Op de pagina Belastinggegevens in uw account vindt u meer informatie over de belastingverplichtingen die op uw situatie van toepassing zijn.

Stuurt Google me een formulier 1099 of 1042-S?

Uitgevers zijn verantwoordelijk voor het betalen van hun eigen belasting die resulteert uit deelname aan Google AdSense. We sturen daarom IRS-formulieren 1099 en 1042-S naar uitgevers die daarvoor in aanmerking komen, zoals vereist volgens de Amerikaanse belastingwetgeving. Nadat een belastingjaar is afgesloten, worden formulieren vóór het eind van januari verstuurd.

We sturen u en de IRS een formulier 1099 in de volgende gevallen:

  • U heeft een formulier W-9 ingediend, bent geen onderneming en heeft minstens $ 600 in een kalenderjaar betaald gekregen OF
  • U heeft aangegeven dat u bronbelasting dient te betalen en dat er belasting is ingehouden

We sturen u en de IRS een formulier 1042-S in de volgende gevallen:

  • U heeft een formulier W-8 ingediend

In de volgende gevallen sturen we u geen formulieren en rapporteren we uw inkomsten niet aan de IRS:

  • U heeft de verklaring van geen activiteiten in de VS ondertekend OF
  • U heeft GEEN inkomsten ontvangen van het AdSense-programma OF
  • U heeft een formulier W-9 ingediend als onderneming en er is geen belasting ingehouden OF
  • U heeft een formulier W-9 ingediend, heeft minder dan $ 600 verdiend en er is geen belasting ingehouden

Uitgevers voor wie de inkomsten worden gerapporteerd, moeten er rekening mee houden dat alleen betalingen die in 2017 zijn gedaan, worden gerapporteerd in 2017. Dit betekent dat niet-betaalde inkomsten uit 2017 die zijn doorgeschoven naar 2018, niet worden opgenomen. Zo worden inkomsten uit december 2017 die in januari 2018 worden uitbetaald, niet opgenomen als inkomsten voor 2017.

Met ingang van 1 oktober 2017 is Google Inc. omgezet van een onderneming naar een eenpersoons Limited Liability Company die als 'Google LLC' fungeert en is geclassificeerd als een buiten beschouwing gelaten entiteit voor federale belastingdoeleinden, met XXVI Holdings Inc. als de enige lid-onderneming. Als gevolg hiervan worden op de formulieren 1099 en 1042-S de naam en het federaal werkgeversidentificatienummer (FEIN) van de lid-onderneming weergeven, hoewel 'Google LLC' de betaler/inhoudingsplichtige blijft. 'XXVI Holdings Inc.' wordt vermeld in het vak 'Betaler/inhoudingsplichtige' van de formulieren 1099 en 1042-S, en het FEIN wordt vermeld in het van toepassing zijnde FEIN-vak. Het resultaat moet er op de formulieren als volgt uitzien:

XXVI Holdings Inc.
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
FEIN: 82-2182297

Als u een kopie wilt opvragen, een herziening wilt indienen of uw belastingformulier voor een bepaald jaar wilt intrekken, dient u een aanvraag voor een belastingformulier in.

Houd er rekening mee dat aanvragen voor belastingformulier 1099-MISC of 1099-K (voor in de VS gevestigde personen/entiteiten) met betrekking tot het afgelopen belastingjaar niet worden geaccepteerd als deze zijn ingediend vóór 5 februari van het lopende jaar. Aanvragen voor belastingformulier 1042-S (voor niet in de VS gevestigde personen/entiteiten) met betrekking tot het afgelopen jaar worden niet geaccepteerd als deze vóór 15 maart van het lopende jaar zijn ingediend. U kunt op elk gewenst moment herzieningen of kopieën van belastingformulieren voor eerdere jaren aanvragen. Dien in dat geval een aanvraag voor een belastingformulier in.

En als ik geen belastingnummer heb?

Als u een Amerikaans bedrijf of particulier bent of een bedrijf buiten de VS met activiteiten in de VS, en u heeft geen belastingnummer zoals een Taxpayer Identification Number (TIN) of een Social Security Number (burgerservicenummer), moet u er een aanvragen. We raden u aan uw TIN zo snel mogelijk aan te vragen. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een TIN enkele weken in beslag kan nemen. U kunt meer informatie over het verkrijgen hiervan vinden op de informatiepagina van de IRS-website.

U heeft mogelijk geen Amerikaans fiscaal nummer nodig als u geen activiteiten in de VS heeft en dit via het formulier 'Certification of No U.S. Activities' (Verklaring van geen activiteiten in de VS) kunt bevestigen. Als u een ingezetene van de VS bent, kunt u niet 'No U.S. Activities' (Geen activiteiten in de VS) aangeven. Meer informatie over activiteiten in de VS.

Wat is een EIN en heb ik er een nodig?

Uitgevers met een zakelijk account moeten bij de belastingdienst een EIN (Employer Identification Number) opgeven. Als u wilt weten of u een EIN nodig heeft, gaat u naar de website van de IRS op http://www.irs.gov/publications/p334/ch01.html#d0e626.

U kunt op drie manieren een EIN verkrijgen:

Zorg ervoor dat u de juiste contractentiteit voor uw account kiest. Bekijk Hoe vind ik mijn contractentiteit?
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen