Ilmoitus

Käy Omalla AdSense-sivulla, jolta löydät räätälöityjä tietoja tilistäsi. Niiden avulla voit saada parhaan mahdollisen hyödyn AdSensesta.

Maksut

Sopimusyhteisö on Google LLC

 

Jos sopimusyhteisösi on Google LLC, sinun ei tarvitse Google-sopimuksesi mukaisesti laskuttaa meiltä ALV:tä. Ota yhteyttä paikallisiin veroneuvojiin, jos sinulla on lisäkysymyksiä.

Mikäli paikalliset viranomaiset kuitenkin edellyttävät arvonlisäverolaskun lähettämistä, voit lähettää sen alla olevaan osoitteeseen. Huomioi, että emme käsittele kaikkia laskuja.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA
United States

ALV-numeromme on EU372000041.

Huom. Jos käytät AdSensea YouTuben kaupallistamiseen, siirry sivulle YouTube-tuloja koskevat Yhdysvaltain verovaatimukset ja selvitä, mitä Yhdysvaltojen veroihin liittyviä vaatimuksia Yhdysvalloista saataviin tuloihin liittyy.

UKK

Alla olevissa usein kysytyissä kysymyksissä on lisätietoja verotietojen ilmoittamisesta Googlelle.

Pidättääkö Google veroja?

Googlella on Yhdysvaltain Internal Revenue Code ‑lain luvun 3 mukainen velvollisuus kerätä verotietoja kaikilta kaupallistamista käyttäviltä julkaisijoilta sekä vähentää verot, kun tuloja saadaan Yhdysvalloissa olevilta ostajilta.

Mikä verolomake minun on täytettävä?

Sinulle esitetään kysymyksiä, joiden avulla pyritään selvittämään tilanteeseesi sopiva verolomake. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä veroneuvojaasi.

 • Lomake W-9 on tarkoitettu muun muassa yhdysvaltalaisille yksityishenkilöille, yrityksille ja kumppaneille.
 • Lomake W-8BEN tai W-8BEN-E on tarkoitettu muille kuin yhdysvaltalaisille yksityishenkilöille ja yhteisöille, jotka ovat kertyneiden tulojen tosiasiallisia edunsaajia, ja näiden lomakkeiden avulla on mahdollista hakea verosopimuksen mukaisia verovapautuksia tai ‑vähennyksiä (eli pienempää ennakonpidätysprosenttia). Huomaathan, että yksityishenkilöt eivät yleisesti voi käyttää lomaketta W-8BEN verosopimuksen mukaisten verovapautusten tai ‑vähennysten hakemiseen itsenäisten ja henkilökohtaisten palvelujen sopimusartiklan nojalla.
 • Lomake W-8ECI on tarkoitettu muille kuin yhdysvaltalaisille henkilöille, jotka saavat tosiasiallisesti Yhdysvalloissa harjoitettavaan kaupankäyntiin tai liiketoimintaan liittyviä tuloja, joilla on Yhdysvaltojen TIN-tunniste ja jotka täyttävät vuoden lopussa yhdysvaltalaisen veroilmoituksen.
 • Lomakkeella W-8EXP yhteisöt, kuten Yhdysvaltain ulkopuoliset veroista vapautetut organisaatiot ja ulkomaiset yksityiset säätiöt sekä kansainväliset organisaatiot, voivat todistaa Yhdysvaltain ulkopuolisen tosiasiallisen edunsaajan statuksen ja kelpoisuutensa pienempään ennakonpidätysprosenttiin.
 • Lomake W-8IMY on tarkoitettu tietyille Yhdysvaltain ulkopuolisille välittäjille, kumppaneille ja läpivirtausyhteisöille. Google voi pyytää lomakkeen yhteydessä lisäasiakirjoja (esim. erittelyn tilikauden tuloksen käytöstä).

Lähetetäänkö minulle lomake 1099 vai 1042-S?

Lähetämme soveltuville julkaisijoille Yhdysvaltain verohallinnon 1099- ja 1042-S-lomakkeet Yhdysvaltain verolainsäädännön mukaisesti. 1099-NEC-lomakkeet lähetetään verovuoden päättymistä seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Lähetämme 1099-lomakkeen sinulle ja Yhdysvaltain verohallinnolle, jos

 • olet lähettänyt W-9-lomakkeen (tai sinun voidaan muuten olettaa olevan yhdysvaltalainen henkilö), olet saanut vapautuksen 1099-lomakkeeseen liittyvistä raportointivaatimuksista ja sinulle maksettiin vähintään 600 dollaria verovuoden aikana tai
 • sinuun sovelletaan varaennakonpidätystä ja sinulta on pidätetty veroja.

Lähetämme 1042-S-lomakkeen sinulle ja Yhdysvaltain verohallinnolle, jos

 • olet lähettänyt jonkin W-8-lomakkeista tai sinun voidaan muuten olettaa olevan yhdysvaltalainen henkilö ja
 • olet saanut tuloja Yhdysvalloista.

Emme lähetä sinulle lomakkeita tai ilmoita tulojasi Yhdysvaltain verohallinnolle, jos

 • et ole saanut tuloja AdSense-ohjelmasta tai
 • olet lähettänyt W-9-lomakkeen, joka osoittaa, että olet saanut vapautuksen 1099-lomakkeeseen liittyvistä raportointivaatimuksista, eikä sinulta ole pidätetty veroja tai
 • olet lähettänyt W-9-lomakkeen, tulosi olivat alle 600 dollaria eikä sinulta ole pidätetty veroja tai
 • et ole yhdysvaltalainen henkilö etkä ole saanut tuloja Yhdysvalloista.

Mitä jos minulla ei ole verotunnusta?

Yhdysvalloissa olevilla henkilöillä ja yrityksillä on oltava kelvollinen Yhdysvaltojen verotunnus, jonka he toimittavat lomakkeella W-9.

Muualla kuin Yhdysvalloissa olevien henkilöiden ja yritysten on toimitettava Googlelle verotunnus vain siinä tapauksessa, että sitä edellytetään lomakkeen W-8 ohjeissa ja/tai jos he tekevät vaatimuksen tuloverotukseen liittyvän verosopimuksen mukaisen verovapautuksen tai ‑vähennyksen hyödyntämisestä. Jos sinua pyydetään toimittamaan Yhdysvaltojen verotunnus, kuten työnantajan tunnistenumero (EIN) tai henkilötunnus (SSN), eikä sinulla ole sellaista, sinun on hankittava tällainen verotunnus. Suosittelemme TIN-verotunnistenumeron hankkimista mahdollisimman pian, sillä sen hankintaprosessi voi viedä useita viikkoja.

Työnantajan tunnistenumeron voi hankkia seuraavilla tavoilla:

Yhdysvaltain verovirasto IRS:n sivustolla on lisätietoja Yhdysvaltojen verotunnistenumeron (TIN) hankkimisesta.

Mikä on verotunnistenumero (TIN)?

Yhdysvaltojen veroviranomainen IRS edellyttää, että kaikissa yhdysvaltalaisissa verolomakkeissa käytetään verojen käsittelyssä tarvittavaa verotunnistenumeroa (TIN). Muut kuin Yhdysvaltain kansalaiset voivat tarvita yksilöllisen verotunnistenumeron (ITIN).Jos maallasi on sopimus Yhdysvaltojen kanssa, sinun on lisättävä joko ulkomainen TIN-tunniste tai yhdysvaltalainen verotunnistenumero. Lue lisää verotunnistenumeroista IRS:n sivuilta.

Huomaa, että kyseessä on IRS:n sivusto, jota Google ei ylläpidä tai tarkasta. Google ei voi vahvistaa sivustolla esitettyjen tietojen tarkkuutta. Jos sinulla on muuta kysyttävää, suosittelemme ottamaan yhteyttä veroneuvojaan.

Tarkista hyväksytyt verotunnukset paikalliselta veroviranomaiseltasi tai veroneuvojalta. Google ei voi neuvoa verotusasioissa.

Esimerkkejä ulkomaisista TIN-tunnuksista (luettelo ei ole täydellinen):

 • Intia: vakituinen tilinumero (PAN-numero).
 • Indonesia: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japani: Henkilökohtainen numero (lempinimi "Oma numeroni").
 • Venäjä: Veronmaksajan henkilökohtainen koodi (INN).
 • Yhdistynyt kuningaskunta: Yksilöllinen verotunniste (UTR), kansallinen vakuutusnumero (NINO).
Varmista, että valitset oikean sopimusyhteisön tiliäsi varten. Lue lisää oikean sopimusyhteisön selvittämisestä verotietoja varten.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
AdSense-sivusi

Tutustu AdSense-sivuun – uuteen resurssiin, joka sisältää tiliäsi koskevia räätälöityjä tietoja ja uusia mahdollisuuksia ja jonka avulla voit saada parhaan mahdollisen hyödyn AdSensesta.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko