Plaćanja

Ugovorna pravna osoba je Google Advertising (Shanghai) Company Limited.

Ako je ugovorna pravna osoba Google Advertising (Shanghai) Company Limited, u skladu s uvjetima ugovora s tvrtkom Google niste obavezni slati fakturu za PDV. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lokalnom poreznom savjetniku.

Međutim, ako lokalna uprava zahtijeva da pošaljete fakturu za PDV, možete je poslati na dolje navedenu adresu. Imajte na umu da ne obrađujemo sve fakture.

Google Inc.
1600 Amphitheater Parkway
Mountain View, CA
United States

Naš je porezni broj 310115690156386.

Provjerite jeste li odabrali ispravnu ugovornu pravnu osobu za račun. Pogledajte članak Kako pronaći ugovornu pravnu osobu?
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?