การชำระเงิน

บริษัทที่ทำสัญญาคือ Google Ireland

 

ที่อยู่การชำระเงินของฉันอยู่ในประเทศไอร์แลนด์

ผู้เผยแพร่โฆษณาซึ่งมีที่อยู่ทางไปรษณีย์ในประเทศไอร์แลนด์จะต้องเรียกเก็บ VAT ของไอร์แลนด์จาก Google หากผู้เผยแพร่โฆษณาได้จดทะเบียนสำหรับ VAT ในไอร์แลนด์ การชำระเงินทั้งหมดจะดำเนินการโดย Google Ireland ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้กฎหมายไอร์แลนด์ ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่คุณทำไว้กับ Google บริการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับกลไกการเรียกเก็บเงินปลายทาง และ Google Ireland ซึ่งเป็นผู้รับจะรับผิดชอบ VAT ตามมาตรา 196 ของข้อกำหนด Council Directive 2006/112/EC โปรดพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านภาษีในท้องถิ่นของคุณหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

หากคุณต้องส่งใบแจ้งหนี้เพื่อการเรียกเก็บ VAT โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด มิฉะนั้นเราจะรับใบแจ้งหนี้ของคุณไม่ได้

โปรดทราบว่าคุณต้องส่งใบแจ้งหนี้เป็นไฟล์ PDF หรือภาพดิจิทัล โดยเราจะไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบอื่นๆ

ข้อมูลที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 1

ระบุข้อมูลของคุณผ่านแบบฟอร์มนี้ และสังเกตช่องที่ไฮไลต์ไว้ด้านล่างนี้

 • ข้อมูลซัพพลายเออร์: โปรดใส่หมายเลขการลงทะเบียน VAT ของคุณ
 • ข้อมูลผู้ขอ: โปรดป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอเป็น 'การชำระเงิน AdSense EMEA' และอีเมลของผู้ขอเป็น AdSenseVAT@google.com
 • ข้อมูลธนาคารของซัพพลายเออร์: โปรดกรอกในส่วนข้อกำหนดของธนาคารต่างชาติ ซึ่งรวมถึงรายละเอียด IBAN และ SWIFT ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ใบแจ้งหนี้ต้องมีรายละเอียดทั้งหมดที่แสดงรายการอยู่ด้านล่าง

 • วันที่ที่ออกใบแจ้งหนี้
 • หมายเลขใบแจ้งหนี้
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี VAT ของคุณ
 • หมายเลข VAT ของ Google Ireland (IE6388047V)
 • ชื่อผู้รับเงินและที่อยู่ตามที่ปรากฏในบัญชี AdSense ของคุณ
 • ชื่อและที่อยู่เต็มของ Google Ireland:
  Google Ireland,
  Gordon House,
  Barrow Street,
  Dublin 4,
  Ireland
  หมายเหตุ: ต้องส่งใบแจ้งหนี้ไปที่ AdSenseVAT@google.com และไม่ควรส่งไปที่ที่อยู่จริงนี้
 • รายละเอียดของบริการโดยผู้เผยแพร่โฆษณาของ AdSense (ตัวอย่างเช่น: "บริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต")
 • วันที่ชำระเงิน (คือระยะเวลาที่ได้รับรายได้ หรือวันที่ที่ออกการชำระเงิน)
 • จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี (คือจำนวนเงินที่ชำระ)
 • อัตรา VAT ที่ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ (คือเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นอยู่กับประเทศตามบัญชี AdSense ของคุณ)
 • จำนวนเงิน VAT ที่ต้องชำระ (จำนวนเงินที่แน่นอนที่กำหนดโดยเปอร์เซ็นต์ของ VAT)
 • จำนวนเงินที่ต้องชำระสุทธิ (จะเท่ากับ VAT ที่เรียกเก็บของจำนวนเงินที่ชำระเสมอ)

หลังจากใส่ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้ส่งใบแจ้งหนี้มายัง AdSenseVAT@google.com เพื่อดำเนินการ

หลังจากที่เราได้รับใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บ VAT ซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์ของคุณแล้ว เราจะตรวจทานและดำเนินการกับใบแจ้งหนี้นั้น หากที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ โปรดรอประมาณ 4-6 สัปดาห์สำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้

ที่อยู่การชำระเงินของฉันไม่ได้อยู่ในประเทศไอร์แลนด์

ในกรณีนี้ การชำระเงินของคุณจะดำเนินการโดย Google Ireland ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่คุณทำไว้กับ Google บริการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับกลไกการเรียกเก็บเงินปลายทาง และดังนั้น Google Ireland ซึ่งเป็นผู้รับจะต้องรับผิดชอบต่อ VAT ตามมาตรา 196 ของข้อกำหนด Council Directive 2006/112/EC

โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีในท้องถิ่นของคุณหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกบริษัทที่ทำสัญญาที่ถูกต้องให้กับบัญชี ดูวิธีค้นหาบริษัทที่ทำสัญญา
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว