Plăți

Entitatea contractantă este Google Ireland

 

Adresa mea pentru plată este în Irlanda

Editorii a căror adresă poștală se află în Irlanda vor trebui probabil să factureze către Google valoarea TVA la cota din Irlanda, dacă sunt înregistrați ca plătitori de TVA în Irlanda. Toate plățile sunt efectuate de Google Ireland, o companie constituită ca societate comercială potrivit legislației din Irlanda, în conformitate cu prevederile acordului încheiat de dvs. cu Google. Serviciile oferite se supun mecanismului de taxare inversă, așa că TVA va fi contabilizată de către destinatar, Google Ireland, conform Articolului 196 din Directiva de Consiliu nr. 2006/112/EC. Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați-vă consilierilor fiscali locali.

Dacă trebuie să emiteți o factură pentru rambursarea TVA, urmați pașii prezentați mai jos. Includeți TOATE informațiile solicitate. În caz contrar, nu vom putea accepta factura.

Factura trebuie trimisă sub formă de fișier PDF sau de imagine digitală. Nu putem accepta alte formate.

Informații necesare

Pasul 1

Introduceți informațiile despre furnizor în acest formular, ținând cont de câmpurile evidențiate mai jos.

 • Informații despre furnizor: introduceți codul de înregistrare fiscală
 • Informații despre solicitant: introduceți numele solicitantului și numărul de telefon al acestuia ca „Plăți AdSense Europa, Orientul Mijlociu, Africa”, iar adresa de e-mail a solicitantului ca AdSenseVAT@google.com
 • Date bancare ale furnizorului: vă rugăm să completați secțiunea privind cerințele bancare internaționale, introducând contul dvs. IBAN și codul SWIFT

Pasul 2

Factura trebuie să conțină toate detaliile indicate mai jos:

 • data emiterii facturii;
 • un număr de factură,
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA,
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA al companiei Google Ireland (IE6388047V),
 • numele și adresa beneficiarului, așa cum apar acestea în contul dvs. AdSense,
 • numele complet și adresa companiei Google Ireland:
  Google Ireland,
  Gordon House,
  Barrow Street,
  Dublin 4,
  Irlanda
  Notă: facturile trebuie trimise la AdSenseVAT@google.com, nu la această adresă fizică.
 • o descriere a serviciilor furnizate de editorul AdSense (de exemplu: „servicii de publicitate pe internet”),
 • data plății (aceasta este perioada pentru care s-au acumulat venituri sau data la care s-a efectuat plata),
 • valoarea impozabilă (aceasta este valoarea plății),
 • cota TVA aplicată ca procent (acesta este un procent în funcție de țara specificată în contul AdSense),
 • suma TVA de plată (suma exactă, determinată de cota TVA),
 • suma netă de plată (întotdeauna egală cu valoarea TVA calculată ca procent din suma plătită).

După ce includeți toate informațiile necesare, puteți trimite factura spre procesare la această adresă: AdSenseVAT@google.com

După ce primim factura completă pentru rambursarea TVA, o vom analiza și o vom prelucra dacă adresa dvs. poștală se află în Irlanda. Vă rugăm să ne acordați 4 – 6 săptămâni pentru procesarea facturii.

Adresa mea pentru plată nu este în Irlanda

În acest caz, plățile dvs. sunt efectuate de Google Ireland, o companie înființată conform legislației din Irlanda. În conformitate cu prevederile acordului încheiat de dvs. cu Google, serviciile furnizate sunt supuse mecanismului de taxare inversă și, prin urmare, taxa pe valoarea adăugată (TVA) va fi contabilizată de către destinatar, Google Ireland, conform articolului 196 din Directiva Consiliului 2006/112/CE.

Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați-vă consilierilor fiscali locali.

 

Asigurați-vă că alegeți entitatea contractantă corectă pentru contul dvs. Consultați secțiunea Cum pot găsi entitatea contractantă?
A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?