Báo cáo & Sự khác biệt trong thu nhập

Số lần nhấp và thu nhập bị loại bỏ khỏi báo cáo của bạn

Tại sao số lần nhấp và thu nhập biến mất khỏi thu nhập ước tính của bạn

Bạn có thể nhận thấy các biến động thường xuyên trong ngày của chỉ số thu nhập ước tính được hiển thị trong báo cáo, đặc biệt trong vòng 48 giờ sau thời điểm báo cáo ban đầu. Nguyên nhân của điều này là do độ trễ giữa việc đếm tổng số lần nhấp và việc phát hiện các nhấp chuột không hợp lệ. Thu nhập được phản ánh nhanh chóng và sau đó được điều chỉnh giảm cho bất kỳ nhấp chuột không hợp lệ nào, vốn mất nhiều thời gian hơn để xử lý.

Sau khi khách truy cập nhấp vào quảng cáo, thu nhập ước tính sau đó được cập nhật dựa trên các lần nhấp được ghi lại này. Tuy nhiên, chúng tôi xử lý các nhấp chuột không hợp lệ sau khi thực hiện ước tính ban đầu và sau đó, số lần nhấp và thu nhập tương ứng có thể được điều chỉnh giảm trong báo cáo của bạn nếu chúng tôi phát hiện hoạt động không hợp lệ.

Hành vi này dễ nhận thấy chủ yếu đối với các tài khoản có lưu lượng truy cập thấp hoặc tỷ lệ nhấp chuột không hợp lệ cao.

Mặc dù số lần nhấp và doanh thu ước tính sẽ ổn định sau những biến động ban đầu, bạn có thể thấy các khoản khấu trừ thêm đối với thu nhập cuối cùng vào cuối tháng do bất kỳ hoạt động không hợp lệ nào khác được phát hiện sau đó hoặc do các khoản giảm trừ khác, chẳng hạn như khác biệt xảy ra khi làm tròn số. Tìm hiểu thêm về hiểu thu nhập của bạn.

Nếu thường xuyên thấy các điều chỉnh, bạn nên xem lại cách ngăn chặn các nhấp chuột không hợp lệ trên trang web. Ngoài ra, bạn có thể báo cáo trực tiếp hoạt động đáng ngờ cho nhóm lưu lượng truy cập của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?