Gỡ rối quảng cáo

Cài đặt phần mềm tường lửa cá nhân

Việc lắp đặt phần mềm tường lửa cá nhân trên máy tính của bạn có thể làm thay đổi giao diện của quảng cáo Google hoặc có thể ảnh hưởng đến khả năng nhấp vào những quảng cáo này khi được hiển thị trên máy tính của bạn. Tác động của phần mềm này có thể bao gồm việc quảng cáo xuất hiện mà không có URL hiển thị hay tiêu đề hoặc quảng cáo không hề xuất hiện.

Để xem quảng cáo Google một cách trọn vẹn, chúng tôi khuyên bạn đảm bảo rằng bạn đã tắt tính năng chặn quảng cáo hoặc vô hiệu hóa JavaScript của phần mềm bảo mật internet của mình. Dưới đây là một số ứng dụng có thể ảnh hưởng đến khả năng xem quảng cáo Google:

  • Norton Internet Security
  • Norton Personal Firewall
  • Norton Anti-Spam
  • Firefox Ad Blocker plug-in
  • Kerio Firewall
  • McAfee Firewall
  • Proxomitron
  • Windows XP Service Pack 2 đã bật tường lửa

Về thông tin cách vô hiệu tính năng chặn quảng cáo của một sản phẩm cụ thể, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ cho sản phẩm này. Nếu bạn không cài đặt bất kỳ phần mềm tường lửa cá nhân nào trên máy và vẫn gặp sự cố khi xem quảng cáo Google, vui lòng bảo đảm rằng bạn đã bật JavaScript đúng cho trình duyệt của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?