Riešenie problémov s reklamami

Inštalácia osobnej brány firewall

Inštalácia osobnej brány firewall v počítači môže zmeniť vzhľad reklám Google alebo zabraňovať klikaniu na tieto reklamy po ich zobrazení na obrazovke počítača. Medzi účinky tohto softvéru môže patriť aj zobrazovanie reklám bez viditeľnej adresy URL alebo nadpisu v záhlaví prehliadača. Prípadne sa adresa URL alebo nadpis nemusia zobrazovať vôbec.

Ak sa majú reklamy spoločnosti Google správne zobrazovať, odporúčame uistiť sa, že nemáte vo vašom bezpečnostnom softvéri nastavené žiadne blokovanie reklám ani vypnutý jazyk JavaScript. V ďalšom texte uvádzame zoznam niektorých aplikácií, ktoré môžu byť prekážkou v možnostiach zobrazenia reklám Google:

  • Norton Internet Security
  • Norton Personal Firewall
  • Norton Anti-Spam
  • Doplnok Firefox Ad Blocker
  • Kerio Firewall
  • McAfee Firewall
  • Proxomitron
  • Windows XP Service Pack 2 s aktivovanou bránou firewall

Informácie o tom, ako zakázať funkciu blokovania reklám konkrétneho produktu, vám poskytne priamo tím podpory daného produktu. Ak nemáte v počítači nainštalovanú osobnú bránu firewall a napriek tomu máte problémy so zobrazovaním reklám Google, ubezpečte sa, že ste správne povolili jazyk JavaScript vo vašom prehliadači.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?