Rozwiązywanie problemów z reklamami

Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce

Aby widzieć reklamy Google w witrynie, musisz włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce. W tym celu wykonaj poniższe instrukcje:

Google Chrome (15.0)

  1. Kliknij ikonę menu Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
  2. Wybierz Ustawienia.
  3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane...
  4. Kliknij Ustawienia treści w sekcji „Prywatność”.
  5. W sekcji „JavaScript” wybierz Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach.

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Apple Safari

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:

Pamiętaj, że zaktualizowanie przeglądarki, a także zainstalowanie nowego oprogramowania zabezpieczającego lub poprawek zabezpieczeń może wpłynąć na ustawienia JavaScript. Jeśli masz problemy z wyświetlaniem reklam Google, sprawdź, czy obsługa JavaScript jest wciąż włączona. Poza tym, jeśli w ustawieniach JavaScript została wybrana opcja „Monituj”, przed pobieraniem potencjalnie niebezpiecznych skryptów z witryny wyświetlającej reklamy Google możesz zobaczyć ostrzeżenie.

Jeśli masz pewność, że w przeglądarce jest włączony JavaScript, a mimo to nie widzisz reklam, sprawdź, czy masz zainstalowaną osobistą zaporę sieciową lub oprogramowanie zabezpieczające.