Policy

Se till att du fortsätter följa våra policyer

För att delta i Google AdSense och se till att ditt konto har god status måste du läsa och följa våra programpolicyer. Nedan följer några exempel på våra policyer. Det är dock bara ett kort utdrag, så tänk på att läsa igenom hela avsnittet med programpolicyer för AdSense.

  1. Klicka inte på dina egna annonser.
  2. Uppmana inte andra att klicka på dina annonser.
  3. Inkludera inte innehåll som strider mot Googles policyer för utgivare.
  4. Ändra inte AdSense-koden.
  5. Följ kvalitetsriktlinjerna för webbansvariga.
  6. Erbjud en positiv användarupplevelse.
  7. Placera inte mer annonser än innehåll på någon sida.
  8. Placera inte bilder i närheten av annonser på ett sätt som gör att användarna kan tro att bilderna är förknippade med annonserna.

Om du misstänker att du bryter mot policyerna behöver du inte kontakta oss via e-post och fråga. Vi övervakar löpande webbplatser med AdSense-kod och kontaktar dig om vi upptäcker eventuella problem.

Du kan också hjälpa oss att upprätthålla kvaliteten i AdSense-nätverket genom att skicka oss en rapport om du lägger märke till en webbplats som bryter mot våra policyer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt