Kênh

Tạo kênh URL

Kênh URL cho phép bạn theo dõi hiệu suất của thư mục hoặc trang cụ thể trên trang web mà bạn chạy. Bạn có thể tạo tối đa 500 kênh URL cho mỗi sản phẩm AdSense của mình.

Nếu muốn xem dữ liệu hiệu suất cho tên miền và tên miền phụ, bạn có thể truy cập Báo cáo trang web trên trang Báo cáo trong tài khoản của mình.

Để tạo kênh URL:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Quảng cáo.
  3. Chọn sản phẩm của bạn, ví dụ: Nội dung, sau đó nhấp vào Kênh URL. Lưu ý rằng không phải tất cả các sản phẩm AdSense đều hỗ trợ kênh URL.
  4. Nhấp vào + Kênh URL mới.
  5. Trong hộp "Thêm kênh URL mới" mở ra, hãy nhập URL đầy đủ của thư mục hoặc trang bạn muốn theo dõi.

    Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi tất cả các trang bên dưới một thư mục cụ thể, giả sử example.com/widgets, hãy nhập example.com/widgets trong trường này. Nếu muốn theo dõi một trang cụ thể, ví dụ: example.com/index.html, thì bạn nên nhập example.com/index.html.

  6. Nhấp vào Thêm kênh URL.
    Nếu bạn thấy thông báo cho biết "Một số URL không thuộc về Trang web được sở hữu của bạn", thì điều đó có nghĩa là URL mà bạn đã nhập hiện không được liệt kê trong Danh sách trang web được sở hữu. Trong trường hợp này, hãy nhấp vào Xác minh quyền sở hữu trang web và tạo kênh URL để thêm bất kỳ trang web chưa xác minh quyền sở hữu nào vào Danh sách trang web được sở hữu và hoàn tất việc tạo kênh URL của bạn.

Tìm hiểu cách xóa, hủy kích hoạt và kích hoạt kênh URL.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?