Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Cách yêu cầu phát hành lại séc

Có 2 lý do khiến bạn cần phải yêu cầu phát hành lại séc:

 • Bạn không nhận được séc.
 • Séc của bạn không thể ký gửi hoặc đã hết hạn
Tôi không nhận được séc. Tôi có thể làm gì?
Có 2 lý do chính khiến bạn không nhận được séc:
 • Séc bị gửi đến sai địa chỉ. Trong trường hợp này, bạn cần phải thay đổi thông tin người nhận thanh toán trong tài khoản AdSense trước khi yêu cầu séc mới.
 • Séc có thể đã bị thất lạc trong dịch vụ bưu chính ở quốc gia của bạn.

Để yêu cầu phát hành lại séc, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đợi 60 ngày
  Chúng tôi dự kiến rằng nhà xuất bản sẽ nhận được séc sau khoảng 2-4 tuần kể từ ngày gửi thư. Tuy nhiên, có thể mất nhiều thời gian hơn, tuỳ thuộc vào dịch vụ bưu điện tại địa phương của bạn. Nếu bạn cần yêu cầu phát hành lại séc, vui lòng đợi 60 ngày kể từ ngày phát hành. Để biết thêm thông tin về việc chuyển phát séc, hãy đọc bài viết về Cách nhận tiền thanh toán bằng séc.
 2. Yêu cầu phát hành lại séc
  Bạn có thể yêu cầu phát hành lại séc ngay trong tài khoản AdSense của mình:
  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Nhấp vào mục Thanh toán sau đó Thông tin thanh toán.
  3. Trên trang "Giao dịch", hãy tìm ngày phát hành và trạng thái hiện tại của séc. Nếu séc của bạn vẫn không được đổi thành tiền mặt sau 60 ngày, bạn sẽ thấy liên kết "Phát hành lại thanh toán" bên cạnh trạng thái của séc.
  4. Nhấp vào Phát hành lại thanh toán và xác nhận rằng bạn muốn phát hành lại khoản thanh toán.
   Ví dụ về đường liên kết Phát hành lại khoản thanh toán trong Google AdSense.
   Một mục hàng mới sẽ xuất hiện, cho thấy rằng séc đã bị ngừng và quá trình phát hành lại séc đang diễn ra.
Tôi đã nhận được séc nhưng không thể ký gửi. Tôi nên làm gì?

Có 2 lý do chính khiến bạn không thể ký gửi séc:

 • Séc đã hết hạn. Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, séc AdSense có giá trị từ 6-12 tháng kể từ ngày phát hành. Nếu bạn không ký gửi séc trong khung thời gian này, thì thu nhập của bạn sẽ được ghi có trở lại vào tài khoản và thanh toán của bạn sẽ bị giữ lại. Nếu bạn đang chịu lệnh tạm ngưng thanh toán, vui lòng làm theo các hướng dẫn ở cuối trang này: Cách nhận tiền thanh toán bằng séc
 • Séc không chính xác. Trong trường hợp này, bạn có thể cần phải sửa đổi thông tin người nhận thanh toán trong tài khoản AdSense của mình.

Để yêu cầu phát hành lại séc, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đợi 60 ngày
  Chúng tôi dự kiến rằng nhà xuất bản sẽ nhận được séc sau khoảng 2-4 tuần kể từ ngày gửi thư. Tuy nhiên, có thể mất nhiều thời gian hơn, tuỳ thuộc vào dịch vụ bưu điện tại địa phương của bạn. Nếu bạn cần yêu cầu phát hành lại séc, vui lòng đợi 60 ngày kể từ ngày phát hành. Để biết thêm thông tin về việc chuyển phát séc, hãy đọc bài viết về Cách nhận tiền thanh toán bằng séc.
 2. Yêu cầu phát hành lại séc
  Bạn có thể yêu cầu phát hành lại séc ngay trong tài khoản AdSense của mình:
  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Nhấp vào mục Thanh toán sau đó Thông tin thanh toán.
  3. Trên trang "Giao dịch", hãy tìm ngày phát hành và trạng thái hiện tại của séc. Nếu séc của bạn vẫn không được đổi thành tiền mặt sau 60 ngày, bạn sẽ thấy liên kết "Phát hành lại thanh toán" bên cạnh trạng thái của séc.
  4. Nhấp vào Phát hành lại thanh toán và xác nhận rằng bạn muốn phát hành lại khoản thanh toán.Ví dụ về đường liên kết Phát hành lại khoản thanh toán trong Google AdSense.
   Một mục hàng mới sẽ xuất hiện, cho thấy rằng séc đã bị ngừng và quá trình hoàn lại tiền đang diễn ra.

Các vấn đề khác với séc

Đường liên kết "Phát hành lại khoản thanh toán" không xuất hiện trong tài khoản của tôi
Nếu liên kết "Phát hành lại thanh toán" không xuất hiện trong tài khoản của bạn sau 60 ngày, thì điều này có nghĩa là séc của bạn đã được ký gửi. Vì lý do này, chúng tôi không thể tiếp tục xử lý yêu cầu phát hành lại séc của bạn. Vui lòng xem lại hồ sơ ngân hàng của bạn về khoản thanh toán này hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng để điều tra vấn đề này.
Tôi có thể xem thông tin về séc của mình ở đâu?
Cách xem thông tin về séc:
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào mục Thanh toán sau đó Thông tin thanh toán.
 3. Trên trang "Giao dịch", hãy tìm mục hàng dành cho séc của bạn và nhấp vào đường liên kết "Thanh toán tự động".Đường liên kết "Thanh toán tự động" trong Google AdSense.
  Biên lai thanh toán sẽ mở ra, cho thấy mã thanh toán, ngày tháng và số tiền.
Tôi chưa ký gửi các séc cũ
Do cập nhật hệ thống thanh toán của mình, chúng tôi hiện đã huỷ tất cả những séc cũ chưa được đổi ra tiền mặt và hoàn lại tiền cho tài khoản của bạn. Số dư được ghi có sẽ được thanh toán cùng với thanh toán tiếp theo của bạn, (miễn là bạn không có khoản giữ trên tài khoản và đã đạt đến ngưỡng thanh toán).

Hãy yên tâm rằng sẽ không có thu nhập nào bị mất trong quá trình này và số tiền được ghi có sẽ được phát hành thông qua hình thức thanh toán hiện tại của bạn. Vui lòng đừng ký gửi mọi séc cũ mà bạn có thể đã nhận được, vì ngân hàng của bạn có thể tính phí cho việc ký gửi séc đã bị huỷ/hết hạn.

Xin lưu ý rằng phương thức thanh toán bằng séc không còn được hỗ trợ ở những quốc gia có dùng phương thức Chuyển khoản điện tử (EFT). Lý do là vì thanh toán qua EFT nhanh hơn, hiệu quả hơn và là hình thức thanh toán thân thiện với môi trường hơn.

Ngân hàng của tôi không chấp nhận séc AdSense
Do có sự khác nhau về chính sách giữa các ngân hàng, chúng tôi không thể xác định liệu một ngân hàng cụ thể có chấp nhận séc AdSense của bạn hay không. Tất cả các séc thanh toán được phát hành bởi Citibank. Nếu bạn nhận được séc bằng đô la Mỹ, vui lòng hỏi ngân hàng của bạn xem họ có mối quan hệ đại lý với Citibank hay không. Quan hệ này là bắt buộc để xử lý séc bằng đô la Mỹ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng séc của Google AdSense chỉ là khoản ký gửi và không thể đổi ra tiền mặt.

Ngoài ra, lưu ý rằng các ngân hàng khác nhau thường mất các khoảng thời gian khác nhau để xử lý séc. Bạn nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng của mình để biết thêm thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6682415994706198294
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157