Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Begära en ny checkbetalning

Det finns två anledningar till att du kan behöva begära en ny checkbetalning:

 • Din check har inte kommit.
 • Din check kan inte lösas in eller har gått ut.
Min check har inte kommit. Vad kan jag göra?
Att din check inte har kommit kan i huvudsak bero på två saker:
 • Checken har skickats till fel adress. I så fall behöver du ändra informationen om betalningsmottagare i ditt AdSense-konto innan du begär en ny check.
 • Checken kan ha kommit bort i posthanteringen i ditt land.

Så här begär du en ny checkbetalning:

 1. Vänta 60 dagar
  Utgivare får vanligtvis sina checkar cirka två till fyra veckor efter att de har skickats. Det kan emellertid ta längre tid beroende på den lokala posthanteringen. Om du behöver begära en ny checkbetalning ber vi dig vänta i 60 dagar efter att den ursprungliga checken utfärdades. Mer information om leverans av checkar finns i Ta emot betalningar via check.
 2. Begär ny checkbetalning
  Du kan begära ny checkbetalning direkt från ditt AdSense-konto:
  1. Logga in på ditt AdSense-konto.
  2. Klicka på Betalningar följt av Betalningsuppgifter.
  3. Leta reda på checkens utfärdandedatum och aktuella status på sidan Transaktioner. Om din check fortfarande inte har lösts in efter 60 dagar ser du länken Skicka ny betalning intill checkens status.
  4. Klicka på Skicka ny betalning och bekräfta att du vill göra om betalningen.
   Exempel på länken Skicka ny betalning i Google AdSense.
   Det visas en ny rad med information om att checken har stoppats och att betalningen pågår.
Min check har kommit men jag kan inte lösa in den. Vad ska jag göra?

Att du inte kan lösa in checken kan i huvudsak bero på två saker:

 • Checken har gått ut. Beroende på land är AdSense-checkar giltiga i sex till tolv månader från utfärdandedatumet. Om du inte har löst in din check inom den angivna tiden återförs dina intäkter till ditt konto och dina betalningar hålls inne. Om du omfattas av en betalningsspärr kan du följa anvisningarna längst ned på sidan Ta emot betalningar via check.
 • Checken är felaktig. I så fall kan du behöva komplettera informationen om betalningsmottagare i ditt AdSense-konto.

Så här begär du en ny checkbetalning:

 1. Vänta 60 dagar
  Utgivare får vanligtvis sina checkar cirka två till fyra veckor efter att de har skickats. Det kan emellertid ta längre tid beroende på den lokala posthanteringen. Om du behöver begära en ny checkbetalning ber vi dig vänta i 60 dagar efter att den ursprungliga checken utfärdades. Mer information om leverans av checkar finns i Ta emot betalningar via check.
 2. Begär ny checkbetalning
  Du kan begära ny checkbetalning direkt från ditt AdSense-konto:
  1. Logga in på ditt AdSense-konto.
  2. Klicka på Betalningar följt av Betalningsuppgifter.
  3. Leta reda på checkens utfärdandedatum och aktuella status på sidan Transaktioner. Om din check fortfarande inte har lösts in efter 60 dagar ser du länken Skicka ny betalning intill checkens status.
  4. Klicka på Skicka ny betalning och bekräfta att du vill göra om betalningen.Exempel på länken Skicka ny betalning i Google AdSense.
   Det visas en ny rad med information om att checken har stoppats och att återbetalning pågår.

Andra problem med checkar

Länken Skicka ny betalning visas inte i mitt konto
Om länken Skicka ny betalning inte visas i ditt konto efter 60 dagar innebär det att din check har lösts in. Därför kan vi inte fortsätta behandla din begäran om ny betalning. Kontrollera om betalningen syns i ditt bankkontoutdrag eller kontakta banken direkt för att undersöka saken.
Var hittar jag min checkinformation?
Så här hittar du din checkinformation:
 1. Logga in på ditt AdSense-konto.
 2. Klicka på Betalningar följt av Betalningsuppgifter.
 3. Leta reda på raden för din check på sidan Transaktioner och klicka på länken Automatisk betalning.Länken Automatisk betalning i Google Ad Sense.
  Då visas ett betalningskvitto med information om betalningsnummer, betalningsdatum och belopp.
Jag löste aldrig in mina gamla checkar
På grund av en uppdatering av vårt betalningssystem har vi annullerat alla gamla oinlösta checkar och återfört beloppet till ditt konto. Det insatta beloppet betalas ut tillsammans med nästa utbetalning (förutsatt att du inte har några spärrar i ditt konto och att du har nått utbetalningsgränsen).

Du förlorar inga intäkter på grund av detta och det insatta beloppet betalas ut via din nuvarande betalningsmetod. Lös inte in några gamla checkar som du kan ha fått, eftersom banken kan ta ut en avgift när du löser in en annullerad/utgången check.

Kom ihåg att checkbetalningar inte längre är möjliga i länder där elektronisk överföring av pengar (EFT) är tillgänglig. Det beror på att EFT-betalningar är en snabbare, effektivare och miljövänligare betalningsmetod.

Min bank godkänner inte mina AdSense-checkar
Eftersom olika banker har olika regler kan vi inte ange om en viss bank kan ta emot dina AdSense-checkar. Alla betalningscheckar utfärdas av Citibank. Om du får checkar utställda i amerikanska dollar (USD) måste du höra med banken om de samarbetar med Citibank. Ett sådant samarbete krävs för att våra checkar ska kunna handläggas, eftersom de är utställda i amerikanska dollar. Observera att Google AdSense-checkar enbart kan lösas in som en överföring till ett konto, inte som kontanter.

Tänk också på att det tar olika lång tid för olika banker att lösa in checkar. Kontakta banken om du vill ha mer information.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10537076362818071387
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
157