Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Thu thập thanh toán cuối cùng


analytics

Thu thập thanh toán cuối cùng của bạn khi tài khoản của bạn bị đóng

  Nếu bạn không có khoản giữ thanh toán nào và có nhiều hơn số tiền tương đương 10 đô la Mỹ trong tài khoản lúc tài khoản bị đóng, chúng tôi đã phát hành cho bạn khoản thanh toán cho thu nhập của bạn.
tải xuống

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn đã không nhận được khoản thanh toán này

  Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ này để cho chúng tôi biết nếu bạn gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong việc thu thập thanh toán cuối cùng của mình.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?