การแก้ปัญหาที่พบและปัญหาทั่วไป

การรับการชำระเงินครั้งสุดท้าย


Analytics

การรับชำระเงินครั้งสุดท้ายของคุณเมื่อบัญชีของคุณปิดลง

  เมื่อบัญชีของคุณถูกปิดลง หากคุณไม่ถูกระงับการชำระเงินและมีจำนวนเงินในบัญชีของคุณมากกว่า 10 USD เราจะชำระเงินรายได้ให้กับคุณ
ดาวน์โหลด

ติดต่อเราหากคุณไม่ได้รับการชำระเงินนี้

  โปรดใช้ แบบฟอร์มการติดต่อนี้ เพื่อแจ้งให้เราทราบหากคุณไม่ได้รับความสะดวกในการรับชำระเงินครั้งสุดท้ายของคุณ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร