Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bảng chi tiết URL trang

Bảng chi tiết URL trang cho bạn biết hiệu suất kiếm tiền của những trang phổ biến nhất của bạn trong 30 ngày qua.

Lưu ý:
  • Trang cần nhận được số lượt hiển thị tối thiểu để đủ điều kiện nhận được bảng chi tiết này.
  • Nếu bạn kết hợp bảng chi tiết này với một số bảng chi tiết khác, một số lưu lượng truy cập có thể bị lọc bỏ. Ví dụ: nếu bạn chạy báo cáo Các trang phổ biến nhất trong 7 ngày qua, báo cáo sẽ hiển thị một hàng cho mỗi trang đã nhận đủ số lượt hiển thị. Nếu sau đó, bạn thêm bảng chi tiết theo quốc gia, thì báo cáo sẽ chỉ hiển thị một hàng cho mỗi trang nhận được đủ số lượt hiển thị ở một quốc gia cụ thể.
  • Những báo cáo sử dụng bảng chi tiết này không có hàng "Tất cả" trong bảng dữ liệu vì không phải trang nào cũng đáp ứng yêu cầu về số lượt hiển thị.
  • Bảng chi tiết này chỉ có sẵn cho AdSense cho Nội dung.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính