การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

คลิกของ Funnel

ระบบจะนับคลิกของ Funnel เมื่อผู้ใช้คลิกหน่วยเนื้อหาที่ไม่ใช่โฆษณา แล้วเรียกให้แสดงการกระทำบางอย่าง เช่น ผู้ใช้คลิกการค้นหาที่เกี่ยวข้องในหน่วยการค้นหาที่เกี่ยวข้อง แล้วได้รับการนำทางไปที่หน้า Landing Page ของการค้นหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก