Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Số lượt hiển thị trên phễu

Một lượt hiển thị trên phễu được tính cho mỗi yêu cầu trên phễu trả về một số nội dung đã hiển thị cho người dùng.

Lưu ý: Chỉ số này hiện chưa áp dụng cho tất cả tính năng tìm kiếm và mua sắm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính