RPM โฆษณา

รายได้จากโฆษณาต่อการแสดงผลพันครั้ง (RPM) คำนวณโดยการหารรายได้โดยประมาณด้วยจำนวนการแสดงโฆษณาที่คุณได้รับ แล้วคูณด้วย 1,000

RPM โฆษณา = (รายได้โดยประมาณ / การแสดงโฆษณา) * 1000

หากคุณมีรายได้โดยประมาณ $180 จากการแสดงโฆษณา 45,000 ครั้ง RPM ของโฆษณาจะเท่ากับ ($180 / 45,000) * 1,000 หรือ $4.00

โปรดทราบว่าเมตริกนี้จะใช้ได้เฉพาะในแท็บกลุ่มเมตริก "ที่กำหนดเอง" เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเมตริกที่กำหนดเอง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว