Приход за хиљаду приказа огласа

Приход за хиљаду приказа огласа се израчунава тако што се процењена зарада подели бројем остварених приказа огласа, а затим се тај број помножи са 1000.

Приход за хиљаду приказа огласа = (процењена зарада/прикази огласа) * 1000

Ако сте од 45.000 приказа огласа зарадили предвиђених 180 USD, ваш приход за хиљаду приказа огласа износи (180 USD/45.000)*1000, односно 4 USD.

Имајте у виду да је овај показатељ доступан само на картици породице показатеља „Прилагођено“. Сазнајте више о породици прилагођених показатеља.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?