Inntekter per tusen visninger for annonser

Inntekter per tusen visninger (RPM) for annonser beregnes ved å dele den beregnede inntekten din på antall annonsevisninger og gange med 1000.

RPM for annonser = (beregnet inntekt / antall annonsevisninger) * 1000

Hvis du for eksempel anslås å ha tjent 1800 kr på 45 000 annonsevisninger, ville RPM for annonser ha vært (1800 / 45 000) * 1000, eller 40 kr.

Vær oppmerksom på at denne beregningen bare er tilgjengelig på fanen for «Egendefinert»-beregningsgruppen. Finn ut mer om Egendefinert-beregningsgruppen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt