RPM ของหน้า

รายได้ต่อการแสดงผลหนึ่งพันครั้ง (RPM) ของหน้าเว็บคำนวณโดยการหารรายได้โดยประมาณของคุณด้วยจำนวนการดูหน้าเว็บที่คุณได้รับ แล้วคูณด้วย 1000

RPM ของหน้า = (รายได้โดยประมาณ / จำนวนครั้งของการดูหน้าเว็บ) * 1000

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายได้โดยประมาณ $0.15 จากการดูหน้าเว็บ 25 ครั้ง ดังนั้น RPM ของหน้าเว็บของคุณจะเท่ากับ ($0.15 / 25) * 1000 หรือเท่ากับ $6.00

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว