Приход за хиљаду приказа странице

Приход за хиљаду приказа странице се израчунава тако што се процена зараде подели бројем остварених приказа странице, а затим помножи са 1000.

Приход за хиљаду приказа странице = (процена зараде/број приказа странице) * 1000

На пример, ако сте од 25 приказа странице зарадили предвиђених 0,15 USD, ваш приход за хиљаду приказа странице износи (0,15 USD/25) * 1000, односно 6,00 USD.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?