RPM for side

Du regner ut RPM for side ved å dele de beregnede inntektene på antall sidevisninger du har mottatt, og deretter gange dette tallet med 1000.

RPM for side = (beregnet inntekt / antall sidevisninger) * 1 000

Hvis du for eksempel anslås å tjene NOK 1,20 på 25 sidevisninger, vil siden din ha en RPM på NOK 48, dvs. (NOK 1,20 / 25) * 1000.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt