Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Truy vấn

Trong báo cáo của bạn, chúng tôi tính truy vấn mỗi khi một yêu cầu được thực hiện đến hệ thống của chúng tôi để hiển thị đơn vị quảng cáo. Chúng tôi sẽ tính truy vấn mỗi khi đơn vị quảng cáo trên trang web của bạn yêu cầu quảng cáo, cho dù quảng cáo được nhắm mục tiêu có được hiển thị hay không.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false