Truy vấn

Trong báo cáo của bạn, chúng tôi tính truy vấn mỗi khi một yêu cầu được thực hiện đến hệ thống của chúng tôi để hiển thị đơn vị quảng cáo. Chúng tôi sẽ tính truy vấn mỗi khi đơn vị quảng cáo trên trang web của bạn yêu cầu quảng cáo, cho dù quảng cáo được nhắm mục tiêu có được hiển thị hay không.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố