ข้อความค้นหา

ในรายงานของคุณ เรานับข้อความค้นหาทุกครั้งที่มีการเรียกมายังระบบของเราให้แสดงหน่วยโฆษณา เราจะนับข้อความค้นหาทุกครั้งที่หน่วยโฆษณาในไซต์ของคุณเรียกโฆษณา ไม่ว่าโฆษณาที่แสดงจะเป็นโฆษณาที่ตรงเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร