การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

ข้อความค้นหา

ในรายงานของคุณ เรานับข้อความค้นหาทุกครั้งที่มีการเรียกมายังระบบของเราให้แสดงหน่วยโฆษณา เราจะนับข้อความค้นหาทุกครั้งที่หน่วยโฆษณาในไซต์ของคุณเรียกโฆษณา ไม่ว่าโฆษณาที่แสดงจะเป็นโฆษณาที่ตรงเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก