Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account kunt vinden waarmee u het maximale uit AdSense kunt halen.

Privacy en berichten

Berichten bewerken en opmaken

Wanneer u berichten opstelt (of op een later moment) kunt u de tekst- en opmaakelementen ervan wijzigen. Pas de berichtindeling aan zodat berichten overeenkomen met de vormgeving van uw sites.

Berichttekst bewerken

De standaardtekst van het bericht is voornamelijk afhankelijk van de site- of app-naam. De meeste tekst kan worden bewerkt.

 1. Klik op Privacy en berichten.
 2. Klik op een van de berichtkaarten op de pagina Privacy en berichten.
 3. Klik in de lijst met berichten op Bewerken in de rij met het bericht dat u wilt bewerken.
 4. Selecteer het berichtscherm dat u wilt bewerken.
 5. Klik op het element dat u wilt bewerken (bijvoorbeeld de hoofdtekst of knoptekst) en breng de gewenste wijzigingen aan.
 6. Selecteer de standaardtaal die voor dit bericht moet worden gebruikt. Als we de taal van het apparaat van de gebruiker niet kunnen vaststellen of als dit bericht niet beschikbaar is in de taal die is opgegeven op het apparaat van de gebruiker, wordt het bericht getoond in de standaardtaal.
 7. (Optioneel) Klik op Extra talen en selecteer de extra talen waarin u uw bericht wilt laten zien.
 8. (Optioneel) Selecteer aanvullende berichtopties:
  1. AVG-berichten: Selecteer opties voor gebruikerstoestemming. Dit zijn de opties waaruit gebruikers kunnen kiezen als ze uw bericht zien. De volgende combinaties zijn beschikbaar:
   1. Toestemming geven of opties beheren
   2. Toestemming geven, geen toestemming geven of opties beheren
 9. (Optioneel) Vink het vakje Sluiten (geen toestemming geven) aan om een icoon Sluiten aan uw bericht toe te voegen. Gebruikers kunnen op het icoon Sluiten klikken om het bericht te sluiten en geen toestemming te geven aan uw advertentiepartners en hun doeleinden.
 10. Klik op Stijl toepassen om het bericht te updaten.

Berichtelementen opmaken

Als u de opmaak van een element wijzigt, wordt het element gewijzigd in alle betreffende dialoogvensters. Als u bijvoorbeeld de hoofdtekst van het dialoogvenster Toestemmingsverzoek groen maakt, wordt de hoofdtekst van het dialoogvenster 'Alternatief voor toestemming' ook groen.

Voer de volgende stappen uit om de opmaak van een berichtelement te wijzigen:

 1.  Log in op uw AdSense-account.
 2. Klik op Privacy en berichten.
 3. Klik op een van de berichtkaarten op de pagina Privacy en berichten.
 4. Klik in de lijst met berichten op Bewerken in de rij met het bericht dat u wilt bewerken.
 5. Selecteer in het dialoogvenster van het bericht zelf of in het zijbalkmenu het element dat u wilt opmaken (bijvoorbeeld Hoofdtekst). Wijzig de instellingen in het menu om de opmaak te wijzigen.
 6. Klik op Stijl toepassen om het bericht te updaten.

Opmaakopties

Afhankelijk van het berichtelement dat u wilt opmaken, zijn er een of meer van de volgende opties beschikbaar.

 • Hoofdtekst: Lettertypefamilie.
 • Stijl: Vet, cursief of onderstreept.
 • Uitlijning: Links, rechts, midden.
 • Lettergrootte: De lettergrootte wordt aangegeven als 'em' eenheden, waardoor de tekst kan worden geschaald op basis van de schermgrootte-instellingen van het weergave-apparaat of de browserinstellingen.
 • Letterkleur: Geef zelf een hexadecimale of RGB-kleurwaarde op door op het icoon Opslaan te klikken.

Het element Algemeen

 • Primaire kleur: Wordt toegepast op de volgende berichtelementen: 
  • achtergrondkleur van de primaire berichtknop
  • lettertypekleur van de derde berichtknop (als deze is opgenomen)
  • icoonachtergronden
  • schakelaars
  • lettertypekleur van de link voor voorkeuren van een leverancier
  • knop Sluiten in het Help-dialoogvenster dat is geactiveerd vanuit het bericht
 • Secundaire kleur: Wordt toegepast op de achtergrondkleur van de secundaire knop in een bericht.

Het element Knoppen

 • Primaire kleur: Wordt toegepast op de lettertypekleur van de primaire berichtknop.
 • Secundaire kleur: Wordt toegepast op de lettertypekleur van de secundaire berichtknop.

Voor EU-toestemmingsberichten en AVG-berichten vereist het Transparency and Consent Framework-beleid van IAB Europe dat de knoppen die in uw berichten worden getoond, niet onzichtbaar of onleesbaar mogen zijn en dat het niet mag lijken alsof ze zijn uitgezet. Hoewel de knoppen niet identiek hoeven te zijn, moet de tekstbehandeling ervan overeenkomen (lettertype, lettergrootte, lettertypestijl). Ook moet de tekst van elke knop een minimale contrastverhouding van 5:1 hebben zodat alles goed leesbaar is.

Dit betekent dat de achtergrondkleur en de tekstkleur van de knoppen in uw berichten genoeg van elkaar moeten verschillen om de tekst goed leesbaar te maken. Als u de achtergrond- en tekstkleur van de knop instelt, stellen we vast of er genoeg contrast tussen de kleuren is en laten we u weten of u de geselecteerde kleuren moet aanpassen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
157
false
false