Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hướng dẫn triển khai mã

Sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để khắc phục sự cố với quảng cáo không hiển thị

Công cụ của Chrome cho nhà phát triển là một bộ các công cụ dành cho nhà phát triển web được tích hợp trực tiếp vào trình duyệt Google Chrome. Những công cụ này cho phép bạn kiểm trang HTML được hiển thị (DOM) và hoạt động mạng của các trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển để khắc phục sự cố phân phát quảng cáo.

Kiểm tra các yêu cầu quảng cáo đang được gửi

Các bước sau đây cho bạn biết cách sử dụng Công cụ cho nhà phát triển để kiểm tra xem yêu cầu quảng cáo có đang được gửi từ trang của bạn hay không:

 1. Truy cập trang mà bạn muốn kiểm tra.
 2. Mở Công cụ cho nhà phát triển bằng cách nhấp chuột phải vào trang và nhấp vào Kiểm tra. Hoặc bạn có thể nhấn vào Command+Option+C (Mac) hoặc Control+Shift+C (Windows, Linux, Chrome OS).
 3. Nhấp vào thẻ Mạng
 4. Nhập quảng cáo? vào trường "Bộ lọc".

  Bảng yêu cầu liệt kê mọi yêu cầu quảng cáo AdSense hoặc Ad Manager đã được gửi từ trang của bạn.

 5. Xem lại danh sách yêu cầu quảng cáo:
  Nếu bạn tìm thấy: Có nghĩa là:
  Một yêu cầu quảng cáo bắt đầu bằng ads?client Một yêu cầu quảng cáo AdSense đã được gửi từ trang của bạn.
  Không có yêu cầu quảng cáo nào

  Không có yêu cầu quảng cáo nào đã được gửi từ trang của bạn, nghĩa là sẽ không có quảng cáo nào được trả lại trang của bạn. Hoặc có vấn đề về phía máy khách đã ngăn yêu cầu quảng cáo được gửi.

  Bạn nên:

  Một yêu cầu quảng cáo màu đỏ có "Trạng thái" là 403

  Máy chủ đã nhận được yêu cầu quảng cáo nhưng trả lời rằng quảng cáo không được phân phát trên trang web hoặc tài khoản của bạn. "Trạng thái" 403 thường được trả về do thực thi chính sách hoặc bởi vì trang web của bạn chưa được phê duyệt.

  Bạn nên:

  Yêu cầu quảng cáo có “Trạng thái” là 200 nhưng quảng cáo của bạn vẫn không hiển thị Có thể bạn sẽ gặp sự cố khi triển khai tệp ads.txt. Để giải quyết vấn đề này, hãy truy cập vào trình khắc phục sự cố ads.txt của chúng tôi.

Kiểm tra lỗi phía máy khách

Ngay cả khi bạn đã triển khai chính xác mã quảng cáo AdSense, có thể yêu cầu quảng cáo vẫn không được gửi từ trang của bạn do lỗi phía máy khách. Điều này có thể là do trình duyệt (ví dụ: tiện ích) hoặc lỗi từ quá trình kiểm tra xác thực được thực hiện trong JavaScript của AdSense (adsbygoogle.js).

Các bước sau đây cho bạn thấy cách sử dụng Công cụ cho nhà phát triển để kiểm tra trang của bạn về lỗi phía máy khách:

 1. Truy cập trang mà bạn muốn kiểm tra.
 2. Mở Công cụ cho nhà phát triển bằng cách nhấp chuột phải vào trang và nhấp vào Kiểm tra. Hoặc bạn có thể nhấn vào Command+Option+C (Mac) hoặc Control+Shift+C (Windows, Linux, Chrome OS).
 3. Nhấp vào thẻ Bảng điều khiển.
 4. Kiểm tra các lỗi sau:
  Nếu bạn tìm thấy: Có nghĩa là:
  ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

  Trình duyệt đã ngăn không cho tải xuống adsbygoogle.js (JavaScript của AdSense để hiển thị quảng cáo). Thông thường, lỗi này là do tiện ích (ví dụ: trình chặn quảng cáo) được cài đặt trong trình duyệt.

  Ví dụ:
  GET https://pagead2.googlesyndication.com/
  pagead/js/adsbygoogle.js net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

  Lỗi adsbygoogle.js

  Quy trình kiểm tra xác thực trong adsbygoogle.js đã trả về một lỗi. Những lần kiểm tra xác thực này đảm bảo rằng nếu một yêu cầu quảng cáo khớp với quảng cáo, thì quảng cáo đó có thể được đặt.

  Lỗi thường xảy ra nếu AdSense cố đặt quảng cáo thích ứng trên trang của bạn nhưng không có đủ không gian để đặt quảng cáo.

  Ví dụ:
  adsbygoogle.push() error: Fluid responsive ads
  must be at least 250px wide: availableWidth=0

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false