Yêu cầu quảng cáo

Chúng tôi tính yêu cầu quảng cáo bất cứ khi nào trang web của bạn yêu cầu hiển thị quảng cáo. Đó là số đơn vị quảng cáo đã yêu cầu quảng cáo (đối với quảng cáo nội dung) hoặc truy vấn tìm kiếm (đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm). Chúng tôi báo cáo yêu cầu quảng cáo mỗi khi gửi yêu cầu, ngay cả khi không trả lại quảng cáo nào.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số "Tùy chỉnh". Tìm hiểu thêm về nhóm chỉ số tùy chỉnh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố