Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Yêu cầu quảng cáo

Chúng tôi tính yêu cầu quảng cáo bất cứ khi nào trang web của bạn yêu cầu hiển thị quảng cáo. Đó là số đơn vị quảng cáo đã yêu cầu quảng cáo (đối với quảng cáo nội dung) hoặc truy vấn tìm kiếm (đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm). Chúng tôi báo cáo yêu cầu quảng cáo mỗi khi gửi yêu cầu, ngay cả khi không trả lại quảng cáo nào.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số "Tùy chỉnh". Tìm hiểu thêm về nhóm chỉ số tùy chỉnh.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính