คำขอโฆษณา

ระบบจะนับคำขอโฆษณาเมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ของคุณเรียกโฆษณาให้แสดง คำขอโฆษณาคือจำนวนหน่วยโฆษณาที่เรียกโฆษณา (สำหรับโฆษณาแบบคอนเทนต์) หรือคำค้นหา (สำหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหา) และจะรายงานคำขอโฆษณาทุกครั้งที่มีการส่งคำขอ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการแสดงผลโฆษณาก็ตาม

โปรดทราบว่าเมตริกนี้จะใช้ได้เฉพาะในแท็บกลุ่มเมตริก "ที่กำหนดเอง" เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเมตริกที่กำหนดเอง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร