Annonseforespørsel

Hver gang det sendes en forespørsel om visning av annonser fra nettstedet ditt, telles dette som en annonseforespørsel. Vi teller hver enkelt forespørsel om annonser (for innholdsannonser) eller søkeord (for søkeannonser) til annonseenheter. Vi rapporterer en annonseforespørsel hver gang det sendes en forespørsel, selv om det ikke returneres noen annonser.

Vær oppmerksom på at denne beregningen bare er tilgjengelig på fanen for «Egendefinert»-beregningsgruppen. Finn ut mer om Egendefinert-beregningsgruppen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt