CTR ข้อความค้นหา

อัตราการคลิกผ่านข้อความค้นหา (CTR) คือจำนวนคลิกของโฆษณาหารด้วยจำนวนข้อความค้นหาที่รายงาน

CTR ข้อความค้นหา = จำนวนคลิก / ข้อความค้นหา

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับ 7 คลิกจากข้อความค้นหา 1000 ข้อความ CTR ข้อความค้นหาของคุณคือ 0.7%

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร