การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

CTR ข้อความค้นหา

อัตราการคลิกผ่านข้อความค้นหา (CTR) คือจำนวนคลิกของโฆษณาหารด้วยจำนวนข้อความค้นหาที่รายงาน

CTR ข้อความค้นหา = จำนวนคลิก / ข้อความค้นหา

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับ 7 คลิกจากข้อความค้นหา 1000 ข้อความ CTR ข้อความค้นหาของคุณคือ 0.7%

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก