การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

RPM ข้อความค้นหา

รายได้ต่อการแสดงผลหนึ่งพันครั้ง (RPM) ของข้อความค้นหาคำนวณโดยการหารรายได้โดยประมาณของคุณด้วยจำนวนข้อความค้นหาที่รายงาน แล้วคูณด้วย 1000

RPM ข้อความค้นหา= (รายได้โดยประมาณ / จำนวนข้อความค้นหา) * 1000

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายได้โดยประมาณ $60 จากข้อความค้นหา 15,000 ข้อความ RPM ข้อความค้นหาของคุณจะเท่ากับ ($60 / 15,000) * 1000 หรือ $4.00

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก