RPM ข้อความค้นหา

รายได้ต่อการแสดงผลหนึ่งพันครั้ง (RPM) ของข้อความค้นหาคำนวณโดยการหารรายได้โดยประมาณของคุณด้วยจำนวนข้อความค้นหาที่รายงาน แล้วคูณด้วย 1000

RPM ข้อความค้นหา= (รายได้โดยประมาณ / จำนวนข้อความค้นหา) * 1000

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายได้โดยประมาณ $60 จากข้อความค้นหา 15,000 ข้อความ RPM ข้อความค้นหาของคุณจะเท่ากับ ($60 / 15,000) * 1000 หรือ $4.00

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว