Приход за хиљаду приказа за упит

Приход за хиљаду приказа за упит се израчунава тако што се процењена зарада подели бројем евидентираних упита, а затим помножи са 1000.

Приход за хиљаду приказа за упит = (процена зараде/број упита) * 1000

На пример, ако сте од 15.000 упита зарадили процењених 60 USD, ваш приход за хиљаду приказа за упит износи (60 USD/15.000) * 1000, односно 4,00 USD.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?