RPM for søk

Du regner ut RPM for søk ved å dele de beregnede inntektene på antall søk som er rapportert, og deretter gange dette tallet med 1000.

RPM for søk = (beregnet inntekt / antall søk) * 1000

Hvis du for eksempel anslås å tjene USD 60 på 15 000 søk, vil RPM for søk være (USD 60 / 15 000) * 1000, eller USD 4,00.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?