Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bắt đầu sử dụng tài khoản AdSense

Kiểm soát chặn: Kiểm soát quảng cáo xuất hiện trên trang web của bạn

Trang Kiểm soát chặn là trang chủ của tất cả các công cụ kiểm soát quảng cáo của bạn. Tại đây, bạn có thể chặn các quảng cáo cụ thể xuất hiện trên trang web của mình. Bạn có thể xem xét từng quảng cáo riêng lẻ hoặc chặn theo URL của nhà quảng cáo, danh mục quảng cáo chung, danh mục quảng cáo nhạy cảm và mạng quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trang này trong hướng dẫn về kiểm soát cho phép và chặn quảng cáo của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false