Công cụ tìm kiếm

Công cụ tìm kiếm là cách rút gọn của Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, là một trải nghiệm tìm kiếm được thiết kế cho phép bạn cung cấp tìm kiếm được tùy chỉnh đến những người dùng trang web của mình. AdSense cho tìm kiếm cho phép bạn tạo và tùy chỉnh công cụ tìm kiếm cho trang web của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố