Vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu

Vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu là một nhóm đơn vị quảng cáo cụ thể mà nhà quảng cáo có thể chọn đặt quảng cáo của mình trên đó bằng cách sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí. Vị trí đặt quảng cáo có thể có phạm vi rộng chẳng hạn như toàn bộ trang web hoặc có phạm vi cụ thể chẳng hạn như một đơn vị quảng cáo đơn lẻ. Quảng cáo có thể được hiển thị ở vị trí dễ quan sát cho nhà quảng cáo theo hai cách sau:

  • Vị trí đặt quảng cáo do hệ thống của chúng tôi tự động tạo. Mỗi trang web của nhà xuất bản trong mạng AdSense đều được tự động làm cho có sẵn như một vị trí cho nhà quảng cáo để họ có thể mục tiêu quảng cáo của mình. Khi nhà quảng cáo nhắm mục tiêu cho loại vị trí quảng cáo này, thì các quảng cáo của họ có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên trang web.
  • Vị trí do nhà xuất bản xác định. Bạn có khả năng xác định những vị trí đặt quảng cáo của riêng mình bằng cách sử dụng kênh tùy chỉnh. Bạn lựa chọn cách nhóm các đơn vị quảng cáo cụ thể lại với nhau trên trang web mà bạn muốn nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu. Các đơn vị quảng cáo thường được nhóm vào các kênh tùy chỉnh theo chủ đề, theo định dạng quảng cáo hoặc theo vị trí trên trang. Khi các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu theo các vị trí đặt quảng cáo do nhà xuất bản xác định, các quảng cáo của họ có thể chỉ xuất hiện ở các đơn vị quảng cáo cụ thể mà nhà xuất bản đã chọn.

Tìm hiểu thêm về cách xác định vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố