ตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายได้

ตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายได้ คือกลุ่มหน่วยโฆษณาที่เจาะจงซึ่งผู้ลงโฆษณาเลือกวางโฆษณาของตนได้โดยใช้การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง ตำแหน่งโฆษณาอาจกว้างเป็นระดับเว็บไซต์ หรือเฉพาะเจาะจงมากถึงระดับหน่วยโฆษณาเดียว ตำแหน่งแสดงต่อผู้ลงโฆษณาได้ 2 แบบดังนี้

  • ตำแหน่งที่สร้างโดยอัตโนมัติโดยระบบของเรา เว็บไซต์ผู้เผยแพร่โฆษณาแต่ละเว็บไซต์ในเครือข่าย AdSense พร้อมทำงานโดยอัตโนมัติต่อผู้ลงโฆษณาเป็นตำแหน่งที่ผู้ลงโฆษณาสามารถกำหนดเป้าหมายโฆษณาของตน เมื่อผู้ลงโฆษณากำหนดเป้าหมายตำแหน่งประเภทนี้ โฆษณาของพวกเขาจะสามารถปรากฏได้ทุกที่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
  • ตำแหน่งที่กำหนดโดยผู้เผยแพร่โฆษณา คุณสามารถกำหนดตำแหน่งโฆษณาของคุณเองได้โดยใช้แชแนลที่กำหนดเอง คุณเลือกวิธีจับกลุ่มหน่วยโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงในไซต์ของคุณเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นหน่วยที่คุณต้องการให้ผู้ลงโฆษณาสามารถกำหนดเป้าหมายได้ วิธีทั่วไปในการจับกลุ่มหน่วยโฆษณาเป็นแชแนลที่กำหนดเองคือ จับกลุ่มตามหัวข้อ รูปแบบโฆษณา หรือตำแหน่งในหน้าเว็บ เมื่อผู้ลงโฆษณากำหนดเป้าหมายไปที่ตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดโดยผู้เผยแพร่โฆษณา โฆษณาเหล่านั้นจะปรากฏได้ในหน่วยโฆษณาเฉพาะเจาะจงที่ผู้เผยแพร่โฆษณาเลือกไว้เท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร