Položaj oglasa koji je moguće ciljati

Položaj oglasa koji je moguće ciljati određena je grupa oglasnih jedinica na kojoj oglašivač može postaviti svoje oglase pomoću ciljanja položaja. Položaji oglasa mogu dosezati veličinu cijele web-lokacije ili biti veličine samo jedne oglasne jedinice. Položaji se oglašivačima prikazuju na dva načina:

  • Položaji koje je automatski napravio naš sustav. Svaka web-lokacija izdavača u AdSense mreži automatski je dostupna oglašivačima kao položaj na koji mogu ciljati svoje oglase. Kada oglašivači ciljaju tu vrstu položaja, njihovi se oglasi mogu prikazivati bilo gdje na web-lokaciji.
  • Položaji koje definiraju izdavači. Vlastite položaje oglasa možete definirati pomoću svojih prilagođenih kanala. Sami odabirete raspored oglasnih jedinica na web-lokaciji koje želite omogućiti oglašivačima za ciljanje. Uobičajeni načini raspoređivanja oglasnih jedinica na prilagođenim kanalima su prema temi, formatu oglasa ili položaju na stranici. Kada oglašivači ciljaju položaje oglasa koje definira izdavač, njihovi oglasi mogu se prikazivati samo u oglasnim jedinicama koje je izdavač odabrao.

Saznajte više o tome kako definirati položaj oglasa koji je moguće ciljati.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem