Các loại nhắm mục tiêu trong báo cáo

Báo cáo loại nhắm mục tiêu cho bạn biết cách thức mà các nhà quảng cáo đã sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo trên trang web của bạn. Báo cáo này chia dữ liệu thành các loại nhắm mục tiêu sau:

  • Theo ngữ cảnh: nhắm mục tiêu dựa vào kết quả phân tích từ khóa, tần suất từ, cỡ chữ và cấu trúc liên kết tổng thể của web
  • Theo vị trí: nhắm mục tiêu dựa trên URL của trang web
  • Theo thông tin cá nhân: nhắm mục tiêu người dùng cụ thể trên trang web của bạn dựa vào ID cookie và Tài khoản Google của họ nếu người dùng đó chọn sử dụng các tính năng này; tuy nhiên, loại nhắm mục tiêu này cũng có thể bao gồm loại nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh khi chúng tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng
  • Theo loạt mạng: nhắm mục tiêu tất cả trang web trong mạng AdSense tùy theo khoảng không quảng cáo có sẵn, ngoại trừ các trang web đã loại trừ rõ ràng
  • Không: không sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu nào
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố