Vrste ciljanja u izvješćivanju

Izvješće o vrsti ciljanja pokazuje vam kako oglašivači ciljaju oglase na vašoj web-lokaciji. Podaci u izvješću razvrstani su na sljedeće vrste ciljanja:

  • Kontekstualno ciljanje utemeljeno na analizi ključnih riječi, učestalosti riječi i cjelokupnoj strukturi veza na webu.
  • Ciljanje položaja na temelju URL-a vaše web-lokacije.
  • Prilagođeno ciljanje koje cilja određene korisnike na vašoj web-lokaciji na temelju njihovog ID-ja kolačića i Google računa ako korisnik uključi te značajke. Međutim, kad nemamo pristup korisničkim podacima, vrsta ciljanja može uključivati i kontekstualno ciljanje.
  • Prikazivanje na mreži, ciljanje svih web-lokacija u AdSense mreži osim izričito izuzetih web-lokacija, u skladu s dostupnim oglasnim prostorom.
  • Nijedno, ciljanje nije korišteno.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?