Vrste ciljanja u izvješćivanju

Izvješće o vrsti ciljanja pokazuje vam kako oglašivači ciljaju oglase na vašoj web-lokaciji. Podaci u izvješću razvrstani su na sljedeće vrste ciljanja:

  • Kontekstualno ciljanje utemeljeno na analizi ključnih riječi, učestalosti riječi i cjelokupnoj strukturi veza na webu.
  • Ciljanje položaja na temelju URL-a vaše web-lokacije.
  • Prilagođeno ciljanje koje cilja određene korisnike na vašoj web-lokaciji na temelju njihovog ID-ja kolačića i Google računa ako korisnik uključi te značajke. Međutim, kad nemamo pristup korisničkim podacima, vrsta ciljanja može uključivati i kontekstualno ciljanje.
  • Prikazivanje na mreži, ciljanje svih web-lokacija u AdSense mreži osim izričito izuzetih web-lokacija, u skladu s dostupnim oglasnim prostorom.
  • Nijedno, ciljanje nije korišteno.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem