Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Cài đặt tài khoản

Tìm mã nhà xuất bản của bạn

Bạn có thể tìm thấy mã nhà xuất bản trong tài khoản của bạn, Trung tâm trợ giúp AdSense, một email chính thức hoặc mã quảng cáo của bạn. #pubid

Mã nhà xuất bản là giá trị nhận dạng duy nhất cho tài khoản AdSense. Để bảo mật tài khoản của bạn và dễ dàng tìm được thông tin cụ thể cho từng tài khoản hơn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp mã này khi bạn liên hệ với Google. Mã nhà xuất bản có dạng như sau: pub-1234567890123456.

Bạn có thể tìm mã nhà xuất bản theo một số cách như sau:

Trong tài khoản AdSense

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào Tài khoản.
 3. Trong mục "Thông tin tài khoản", hãy xem trường "Mã nhà xuất bản".

Trên Trang AdSense của bạn trong Trung tâm Trợ giúp AdSense

 1. Truy cập vào Trang AdSense của bạn trong Trung tâm Trợ giúp AdSense.
 2. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn dùng để truy cập vào AdSense.
 3. Tìm mã nhà xuất bản của bạn trong trường "Email này được liên kết với tài khoản AdSense".

Trong email mà AdSense gửi cho bạn

Tìm một email từ Google AdSense trong hộp thư đến của bạn. Ví dụ: email "Chào mừng bạn đến với AdSense". Bạn có thể tìm thấy ID nhà xuất bản của mình ở đầu email.

Trong mã quảng cáo AdSense

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy ID nhà xuất bản trong mã quảng cáo trên trang web của bạn:

 1. Trong trình duyệt, hãy mở một trang mà bạn hiển thị quảng cáo.
 2. Xem mã nguồn của trang (ví dụ: trong Chrome, hãy nhấp vào Chế độ xem, Nhà phát triển, sau đó nhấp vào Xem nguồn).
 3. Trong mã nguồn HTML, hãy tìm một đoạn mã quảng cáo. Ví dụ: tìm kiếm cụm từ "adsbygoogle".
 4. Trong mã quảng cáo này, hãy tìm dòng chứa mã nhà xuất bản:
  <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
  <!-- Example ad unit -->
  <ins class="adsbygoogle"
       style="display:block"
       data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
       data-ad-slot="1234567890"
       data-ad-format="auto"
       data-full-width-responsive="true"></ins>
  <script>
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  </script>
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
157
false
false