Усунення несправностей оголошень

Вікно пошуку не працює

Оскільки наш код пошуку – це HTML-форма, якщо на вашій сторінці є незакриті теги <FORM>, або якщо код пошуку розташовано між існуючими тегами FORM на сторінці, сторінка результатів пошуку може не відображатися. Варто перевірити вихідний HTML-код своєї сторінки, щоб визначити, чи в цьому полягає проблема.

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?