Gỡ rối quảng cáo

Lý do URL của quảng cáo không hiển thị

Một vàiđơn vị quảng cáo của Google được thiết kế hiển thị mà không cần có URL nhìn thấy được. Nếu bạn đang sử dụng một trong những định dạng hình chữ nhật dài hoặc biểu ngữ, URL sẽ không thấy được khi đầy đủ số lượng quảng cáo được hiển thị.

Nếu bạn muốn hiển thị URL quảng cáo, bạn sẽ cần phải chọn một định dạng quảng cáo khác. Bạn có thể xem ví dụ về mỗi định dạng tại https://www.google.com/adsense/adformats.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?